TŁUMACZENIE
A WŁADZA

KONFERENCJA
9-10 LIPCA 2019 r.
RZESZÓW, POLSKA
YOUR WEBSITES NAME
Ważne daty
Wysyłanie streszczeń referatów/plakatów: 15.04.2019
Informacja o akceptacji referatu/plakatu: 30.04.2019
Wniesienie opłaty konferencyjnej: 31.05.2019
Termin nadsyłania publikacji: 10.12.2019