TŁUMACZENIE
A WŁADZA

KONFERENCJA
9-10 LIPCA 2019 r.
RZESZÓW, POLSKA
YOUR WEBSITES NAME
TŁUMACZENIE A WŁADZA
9-10 LIPCA 2019

KONFERENCJA ORGANIZOWANA PRZEZ


Wydział Neofilologii
Zakład Translatoryki i Lingwistyki Kontrastywnej
im. Hryhoriego Kochura
Lwowski Uniwersytet Narodowy
im. Iwana Franki
Instytut Filologii Angielskiej
Zakład Teorii Tłumaczenia
Uniwersytet Rzeszowski
Potwierdzone wykłady plenarne:

Jeremy Munday (University of Leeds):
Analysing Power in Translation Studies

Teresa Kowalska (University of Silesia / Uniwersytet Śląski):
From Qing Dynasty to People's Republic of China,
or how I became an amateur translatorProgram konferencji