TŁUMACZENIE
A WŁADZA

KONFERENCJA
9-10 LIPCA 2019 r.
RZESZÓW, POLSKA
YOUR WEBSITES NAME
Miejsce konferencji
Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Al. Kopisto 2b,35-315 Rzeszów, Polska.